Úžitkové sklo

Liturgické predmety (2016)
 


miska (2011)

nápojová súprava (2010)